Bugün: 14 Ağustos 2022 Pazar
Favorilerime Ekle | Künye | Reklam
Ana Sayfa | Yazarlar
Print Al
Marka kentiniz olsun, 1 milyar dolar borcun olsunEvet, sizin kentiniz de bir marka olabilir. Ancak, bazı şartları var;

Öncelikle bu konuda; tam katılımlı, sağlam, hakiki, samimi ve adanmalı bir niyetiniz olmalı.

Bu gönülden aktiniz olması demektir. Ayrıca, bunun için vakit ayırmalısınız. Ve biraz da nakit. Hülasa; bu konu için gönülden bir aktiniz, ayıracak vaktiniz ve naktiniz varsa sizin memleket de bir marka olabilir.
Memleketinizin sahip olduğu kaynak, imkan ve değerlere gereğinden fazla güveniyorsanız." Biz bu işi; şark kurnazlığı, hap yap para kap anlayışı ile çözeriz. Uzman, danışman, moderatör, ajans, araştırma kuruluşu, proje yürütücüsü, brief, meeting, know how da ne ?" diyorsanız; bilgiye, insana, tecrübeye ve ortak akla inanmıyorsanız; iyisi mi siz bu işe hiç heveslenmeyin. Sittin sene marka olamazsınız. Hele bu işi sadece kamu aklı en iyi bilir ve yönetir diyorsanız, kentinizi markalaştırma sürecine hiç yaklaştırmayın.

Çok sayıda kent içinden sivrilmek, öne geçmek, farklılaşmak amacıyla her bir şehir için; kent markasından doğrudan etkilenen paydaşlar başta olmak üzere kamu, özel ve sivil sektör arasında katılımlı uzlaşmaya dayalı kent stratejilerinin geliştirilmesi ve bu stratejilere yönelik planlama ilkelerinin belirlenmesi şehirlerin markalaşma sürecinin en önemli aşamasıdır.

Kent markası oluşturma projelerinde geniş katılımlı bir uzlaşma kültürünün oluşturulması gerekmektedir. Bizce bu koordinasyonu sağlayabilecek katalizör, organizatör ve lokomotif olabilecek kuruluşlar arasında en önde geleni Kalkınma Ajansları’dır.

Mesela, şu anda Malatya'da Fırat Kalkınma Ajansı öncülüğünde başlatılan “Malatya Tanıtım Platformu” çalışmaları tam da bu işlevi yürütmeye adaydır. Platform bünyesinde Valilik, Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası, Büyükşehir ve Belediyeler, Üniversite, Kültür Turizm Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, STK'lar, konaklama sektörü temsilcileri olan oteller, tur firmaları, hava ve karayolu ulaşım firmaları ve basın kuruluşu temsilcileri yer almakta. Tüm bu yapı ilin kalkınma süreci ve marka yönetimi için sivil bir hareketin ilk ve önemli adımını attı. Bu ve benzeri bir yapıyı kurmak ve yerel yönetişim modeli olarak devam ettirmek kentin markalaşması için büyük bir başarı çünkü kentin markalaşması top yekun bir seferberliği gerektirir.

Bu platformların kurulmasında amaç, kent ortak aklını ortaya koyacak, kolektif şuuru ve ortak aklı harekete geçirebilecek kent birliği oluşumunun yeniden organizasyonuna yönelik strateji ve tasarım ilkelerini belirlemektir. Dolayısı ile kentin markalaşması sürecini başlatırken unutulmaması gereken en önemli husus; danışman, moderatör ve uzman katılımcıların ortak çalışmaları ve meslek ustalarının destekleriyle şekillenen kent markası stratejilerinin, katılımcı ortamlarda; kamu, özel ve sivil sektör temsilcileri ile birlikte geliştirilmesidir.
Hızla kalkınan bir ülke için her kentin bir marka kimliği oluşturması ve markalaşmanın bir son olmadığına, bir süreç ve yolculuk olduğu kabul edilmesi gerekir.

Kent markası oluşturulması yolculuğunda katılım seviyesinin artırılması için ‘bilgi’, ‘şuur’, ‘bir araya gelme’, ‘ortak vizyon’, ‘değerler’ ve ‘benimseme ve paylaşma’ bileşenleri önem kazanmakta, uzlaşma, strateji ve tasarım kavramları ise bu yolculuğa klavuzluk etmektedir.

Kent markasına yön verecek paydaşların; ulusal ve uluslararası alanda deneyimli stratejist ve tasarımcıların tecrübeleri ile kent markasını planlamaları ve tasarıma yeni adım atmış uzmanların oluşturacağı sinerji ile kent markasına ilişkin sorunların çözümünde durağan ve sorun üreten bir yaklaşım yerine içinde bulunduğu esnek ve dinamik süreci fırsata çeviren uygulama odaklı bir yaklaşımı benimsemeleri şarttır.

Kent markalamada; Akıllı Büyüme, Kentsel Rönesans, Yeni Yüzyıl, Dayanıklı Kentler gibi uluslararası kentsel yaklaşımların yanı sıra ülkemiz kentleri için Gelişen Kentler, Paylaşan Kentler, Barışan Kentler, Kültür Kentleri, Tarihi Kentler ve İnanç Kentleri gibi yeni yaklaşımların da ele alınarak değerlendirilmesi gerekir.

Kentlerin gelecek stratejilerinin belirlenmesi sürecinde; geniş katılımlı arama konferansı/ortak akıl toplantıları/çalıştay ortamlarında, ‘Neredeyiz?’, ve ‘Nereye Gideceğiz?’ gibi temel sorulara cevap aranmalıdır.

Yapılan çalışmalarla oluşturulan kent vizyonu, kent markası stratejik yol haritası, stratejik plan, gelişim şemaları, fikir projesi ürünleri ve eylem planları kamuoyunun tartışmasına açılmalı, toplumsal ve ekonomik kalkınma boyutlarının ele alındığı projelerle özellikle stratejik sosyal plan ve sosyal etki analizleri yapılmalıdır.

Ayrıca, kent markası’nın geleceği’ni yönlendirecek temalara yönelik;
Kimlik: Kent Markası kimliği ve kentsel imaj ne olmalıdır?
Kapasite: Bölgesel ve kentsel kapasiteler nasıl artırılabilir?
Kalite: Kentsel yaşamla ilgili kalite düzeyi nasıl yükseltilebilir?
Katılım: Sosyal, ekonomik ve mekansal gelişime tarafların katılımı ve katkıları nasıl sağlanır?
Kaynak: Bölgesel ve yerel kaynaklar nasıl değerlendirilebilir?
Kurgu: Yeni kent markasının kurgusu nasıl olmalıdır?

sorularına cevaplar yukarıda örneğini verdiğimiz platform benzeri bir yapıda katılımcı yöntemlerle bulunmalıdır.

Kent markası kavramının altını daha da doldurmak için; Vizyon, Kentsel Ağ, Kültürel Birikim, Doğa, Ekonomi, Deneyim, Katılım, İşbirliği, Kaynak ve Proje maddeleri kapsamında ele alınıp değerlendirilmelidir.

Kent markası ana konu başlığı altında; vatandaş, misafir/konuk-iç ve dış turist, kent markası kavramı, kent markasının rolü, gücü, kent markalama hazırlık süreci, kent markası temel analizleri, bölgesel ve ulusal kentlerin pazar göstergeleri ve analizleri, kentsel fırsatların nerede olduğu, kent markasının unsurları, kriterleri, kent marka sermayesinin yönetimi, kent marka konumlandırması, kent markası stratejileri, müşteri temelli kent marka sermayesi piramidi, stratejik kent marka yönetimi süreci, kent markası entegre pazarlama iletişim stratejisi gibi konularda çalışma, araştırma, hazırlık, çalıştay, projelendirme, raporlama ve eylem planları çıkarılmalıdır.

Özetle; süreç zor gibi görünse de birçok konuda katılımcı çözümlerle bir tercih yapmak gerekmekte.

Ya; marka kent olursunuz, ya da sıradan kent. Tercih sizin… Ne dersiniz?


M. Emin Öztürk ile iletişim kurmak için e-mail adresi: mehmeteminozturk.tr@gmail.com
Yazarın Diğer Yazıları
Yönetim Haber Sitemizin Kurucusunu Kaybettik...
Ortak akıl’la hareket edin, kiralık akıl’la değil…
Sürdürülebilir başarı için…
Niçin 2015 Altın Bir Yıl?...
Niçin Kalbe Endeksli Yönetim?
Kurum kültürü “marka”yı sabah kahvaltısı olarakyer
Takım anlayışının geliştirilmesi
Drucker’a göre üç tür ekip…
Ekipçilik
Takım; sözün hedefi ve özetidir
<<  1 | 2 | >> 
İktibas Yazarlar

Namaz Vakitleri
İnsan Kaynakları
Şirket Kültürü
Kişisel Gelişim
Liderlik
İş Yönetimi
En Çok Okunanlar
En Çok Yorumlananlar
Künye | Bize Ulaşın | Gizlilik İlkeleri
Copyright ©2012 yonetimhaber.com | | info@yonetimhaber.com
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz © 2011-2012, Tüm Hakları Saklıdır.