Bugün: 25 Haziran 2019 Salı
Favorilerime Ekle | Künye | Reklam
Ana Sayfa | YH Başarı
Print Al

Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi

26 Ağustos 2018 Pazar::

Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi. SABAH yazarı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu Malazgirt Zaferi'nin 947. yılına özel bir yazı kaleme aldı. Afyoncu yazısında "Çağrı Bey'in, 1018'de yaptığı seferle Türkler Anadolu'ya ilk adımı attı.

Yazı Boyutu : A A A A

Anadolu'da kendilerine karşı koyacak bir güç olmadığı yönünde bir rapor veren Çağrı Bey'in oğlu Alparslan ise 1071'de Bizans'ı mağlup ederek Anadolu'yu bir Türk yurdu haline getirdi" dedi.

1071'DE ANADOLU TÜRK YURDU HALİNE GELDİ

Çağrı Bey'in, 1018'de yaptığı seferle Türkler Anadolu'ya ilk adımı attı. Anadolu'da kendilerine karşı koyacak bir güç olmadığı yönünde bir rapor veren Çağrı Bey'in oğlu Alparslan ise 1071'de Bizans'ı mağlup ederek Anadolu'yu bir Türk yurdu haline getirdi.

213
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
DÖNEMİN COĞRAFYASI

Proto-Moğollar'dan, Kıtaylar'ın 924'te Orhun havalisine hakim olmalarıyla birlikte, bu bölgedeki Türk boyları birbirlerini sıkıştırarak batıya doğru göç etmeye başladılar. 1027 yılına gelindiğinde artan Kıtay baskısı sonucu Türkler'in batıya göçü büyük bir sel halini almıştı. Kay ve Kıpçak baskısı ile Oğuzlar da yurtlarından ayrıldılar. Şamanî Peçenek ve Oğuzlar, Doğu ve Orta Avrupa'ya, Balkanlar'a; Müslüman Oğuzlar ise Maveraünnehir'e, Horasan'a ve diğer İslâm ülkelerine göç ettiler.


313
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
ANADOLU'YA İLK SEFER
Büyük Selçuklular, Karahanlı ve Gazneliler karşısında tutunamayınca, Çağrı Bey 3000 süvariyle 1015'te Anadolu'ya doğru bir keşif seferine çıktı. Çağrı Bey, büyük mesafeleri ve çeşitli tehlikeleri aştıktan sonra, Azerbaycan'da rastladığı Türkmenler'i de alıp 1018'de Doğu Anadolu'ya girdi. Ermeni kaynaklarına göre "mızrak, ok ve yaydan ibaret olan silâhları çekili, beli kemerli, uzun ve örülü saçlı, rüzgâr gibi uçan Türk atlıları" karşısına çıkan Bizans birlikleri "yağmur gibi atılan oklar" karşısında mağlup oldular. Çağrı Bey, Van gölü civarını ele geçirdikten sonra Nahcivan ve civarını kontrol altına aldı. Rastladığı Bizans kuvvetlerini ardı ardına yenilgiye uğrattı. Çağrı Bey fazla kalabalık olmayan süvariyle Bizans birliklerini rahatça mağlup etmişti.

413
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
"ANADOLU'YA GİDİP ORALARDA HÜKÜMRAN OLABİLİRİZ"

Çağrı Bey, bu başarılı akının ardından uzun mesafeleri tekrar geçip, 1021'de Tuğrul Bey'in yanına döndü. Aile mensuplarına Anadolu'da kendilerine karşı koyabilecek bir kimseye rastlamadığını bildirdi. "Biz buradaki çok güçlü devletlerle mücadele edemeyiz, ancak Azerbaycan ve Anadolu'ya gidip oralarda hükümran olabiliriz. Oralarda bize karşı koyabilecek hiçbir kuvvete rastlamadım" diyerek Selçuklu ailesini Anadolu'ya sefere teşvik etti. Ancak tarihi gelişmeler sonucu Oğuzlar, 1040'da Dandanakan'da Selçuklular'ın idaresinde Gazneliler'i yenip, kendi devletlerini kurdular. Selçuklular, Gazneliler'i mağlup ederek Maveraünnehir bölgesine hakim olduklarından, kendileri Anadolu'ya gitmediler. Ancak Orta Asya'dan yüz binlerce Türk, Moğol kabilelerinin tazyiki ile batıya göçe devam ediyordu. Maveraünnehir bölgesi onları barındırmaya yetmemiş ve yeni bir yurt aramaya başlamışlardı. Büyük Selçuklular sel hâlinde ülkelerine gelen Türkmenler'i Anadolu'ya gönderdiler.

513
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
MALAZGİRT'E DOĞRU
1048'deki Hasankale zaferinden sonra Anadolu'da yayılmaya başlayan Türkmen kitleleri, 1059'da Sivas ve Malatya'yı ele geçirdiler. Çağrı Bey 1059'da vefat etmiş, oğlu Alparslan, amcası Tuğrul Bey'in ölümünden sonra taht mücadelesini kazanarak 1064'te Büyük Selçuklu tahtına geçmişti. 1064'te Alparslan, Kars'ı fethetti. 1067'ye gelindiğinde Kayseri, Niksar ve Konya fethedilmişti. Afşin Bey, 1068'de Anadolu'yu boydan boya geçerek, İstanbul Boğazı'na kadar geldi.

613
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
TÜRKMENLERİN MÜCADELESİ

Türkmenler Anadolu'nun doğu ve orta kısımlarına yayılmışlarsa da, burası henüz onlar için emin bir yurt değildi. Zira Türkmenler'in düzenli Bizans ordularına karşı mücadele edecek güçleri yoktu. Bu yüzden Bizans orduları üzerlerine geldiği zaman Türkmenler, Kafkaslar'a çekilmek zorunda kalıyorlardı.

713
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
Ayrıca Anadolu'nun fethedilememiş pek çok müstahkem mevki ve kaleleri vardı. Buraların yeterli muhasara silahına sahip olmayan Türkmenler tarafından ele geçirilmesi oldukça zordu. Selçuklu orduları da Türkmenler'i himaye için her zaman Anadolu'ya gelemiyordu.

813
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
"İKİ ORDU MALAZGİRT OVASI'NDA KARŞILAŞTI"

Bizans imparatoru Romanos Diogenes, 1068'den sonra Anadolu'ya yayılan Türkmen meselesini gündeme almıştı. 1071'de büyük bir ordu hazırlayarak Türkmenler'i Anadolu'dan atmak için harekete geçti. 26 Ağustos 1071 Cuma günü iki ordu Malazgirt Ovası'nda karşılaştı. Öğleden geceye kadar devam eden Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizanslılar ağır bir yenilgiye uğradı. Ordunun büyük bir kısmı kılıçtan geçirilmiş, imparator ve çok sayıda general esir alınmış, askerlerin ancak bir bölümü kaçarak canlarını kurtarabilmişti. Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan kendisinden daha büyük bir orduyu uyguladığı akıllı savaş planıyla mağlup etmişti.

913
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
ANADOLU "TÜRKİYE" OLDU

Malazgirt zaferi Bizans ordusunu ve mukavemetini çökertti ve Anadolu'nun kapılarını sonuna kadar Türkmenler'e açtı. Bizans'ın yediği bu büyük darbe Türkmenler'in Anadolu'ya sel hâlinde dolmalarını sağladı. Anadolu "Türkiye" oldu.

1013
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
OĞUZLAR'DAN KOPAN BOYLAR

Büyük Selçuklu Devleti kurulmadan önce Oğuzlar'dan kopan bir kısım boylar Azerbaycan, Güneydoğu Anadolu ve Irak'a gitmişlerdi. Göktaş, Buka, Mansur ve Anasıoğlu idaresi altındaki Türkmenler, Cizre ve Diyarbakır havalisi ile Musul'u ele geçirmişlerse de uzun süre buralarda hakim olamadılar ve Azerbaycan'a geri döndüler.

1113
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
TÜRKMEN GÖÇÜ

Kendilerine yurt, hayvanlarına da otlak arayan Türkmen kitleleri, Büyük Selçuklu topraklarına gelmeye devam ediyordu. Selçuklular Türkmenleri, kargaşa çıkarmalarını ve otlak sıkıntısına sebebiyet vermelerini önlemek için Anadolu'ya sevk etti.

1213
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
SURİYE VE IRAK'TAN ANADOLU'YA

Türkler, Suriye ve Irak'a da gidip, yerleşmişlerse de ülkelerin iç bölgelerine girmemişlerdi. Bu bölgelerin iklim ve otlak durumunun hayvanları için uygun olmaması, Türkler'in buralarda yoğun bir şekilde yayılmasına engel oldu. Anadolu ise iklimi ve geniş otlakları ile Türkler'in hayat tarzına uygundu. Aynı zamanda Anadolu'nun yoğun bir nüfusa sahip olmaması ve burada Türkler'e direnecek güçlü bir askeri organizasyonun bulunmaması da Türkmenler'in buraya gelmesini teşvik edici unsurlar oldu.

1313
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi
TÜRKLER ANADOLU'YA NE ZAMAN GELDİ?

Türkler'in Anadolu'ya gelişini Milattan Önce 3000-2000 yıllarına kadar çıkaranlar varsa da, bu iddialar tarihçiler arasında genel kabul görmüş fikirler değildir. Anadolu'ya Türkler'in ilk gelişi 4. yüzyılın sonlarına doğru Batı Hunları (Avrupa Hunları) tarafından gerçekleştirildi. Hunlar bir taraftan Balkanlar üzerinden Trakya'ya doğru yürürken, diğer taraftan Batı Hunları'nın doğu bölümü de Kafkas dağlarını aşıp, Anadolu'ya girdi. Kursık ve Basık isimli iki komutan idaresindeki Hun atlıları Erzurum üzerinden Malatya'ya ulaştılar. Çukurova'ya indiler, Urfa ve Antakya'yı kuşattılarsa da alamadılar. Kudüs'e kadar inen Hunlar, burada fazla kalmadılar ve 396'da tekrar Kafkaslar'a döndüler. İki yıl sonra tekrar Anadolu içlerine girmişlerse de, bu bölgede yerleşmeye dönük bir teşebbüsleri olmadı. Hunlar'dan sonra Türkler'in Anadolu'ya ikinci gelişi Sabarlar'la oldu. İdil, Don ve Kuban ırmakları arasındaki bölgede bir devlet kurmuş olan Sabar Türkleri 6. yüzyılda Kafkaslar'ın güneyine kadar olan toprakları ele geçirdiler. Daha sonra Kayseri, Konya, Ankara taraflarına şiddetli akınları oldu.

Anahtar Kelimeler:

Yorumlar
Yorumlarınızı yazmak için tıklayın>>
Bu haber için henüz yorum yapılmamış.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
İktibas Yazarlar

İnsan Kaynakları
Şirket Kültürü
Kişisel Gelişim
Liderlik
İş Yönetimi
En Çok Okunanlar
En Çok Yorumlananlar
Künye | Bize Ulaşın | Gizlilik İlkeleri
Copyright ©2012 yonetimhaber.com | | info@yonetimhaber.com
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz © 2011-2012, Tüm Hakları Saklıdır.