Bugün: 19 Nisan 2018 Perşembe
Favorilerime Ekle | Künye | Reklam
Ana Sayfa | YH Ekonomi
Print Al

Üretim Reform Paketi, neler getiriyor?

11 Mayıs 2017 Perşembe::

Üzerinde bir yıldır çalışılan 77 maddelik Üretim Reform Paketi'nin bugün komisyonda sunumu yapılacak; mayıs ayı içinde de Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Yazı Boyutu : A A A A

Büşra KOSİF

Çalışmaları 1 yıldır devam eden Üretim Reformu Paketi, dün itibarıyla TBMM’ye gönderilecek hale geldi. Yeni reform paketi ile birlikte sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin elektrik tüketimlerinden yüzde 2’lik TRT payı alınmayacak. Aynı belgeye sahip sanayiciler, emlak vergisi de ödemeyecek. Paketle birlikte, şehir içinde kalan sanayi siteleri de şehir dışına taşınacak, bu kapsamda 63 bin 649 işletmenin taşınması için gerekli yatırım 19 milyar lira olarak hesaplanıyor.

Üretim Reform Paketi'ne ilişkin bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenleyen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştıkları 77 maddelik Üretim Reform Paketi'ni tüm ilgili STK’lar ve kuruluşların görüşlerini alarak hazırladıklarını belirtti. Özlü, bugün TBMM Sanayi Komisyonunda paketin sunumunu yapacaklarını ve mayıs ayı içinde de Meclis'ten geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Paketin üreticiyi destekleyen kapsamlı bir çalışma olduğunu ifade eden Özlü, paketle öncelikle sanayicinin mali yüklerini azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

TRT payını kaldırıyoruz

Yeni reform paketiyle birlikte sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin elektrik tüketimlerinden yüzde 2’lik TRT payı alınmayacak. 2015 yılında sanayicilerin TRT payı ödemesi 344.2 milyon TL idi. TRT’nin bu kapsamda desteksiz kalmayacağını belirten Özlü, “TRT’ye sanayici katkı vermeyecek. Bunu şans oyunlarından sağlayacak” dedi.

Kent içinde kalan sanayi siteleri taşınacak

Yerel değerlendirme sonucunda taşınması muhtemel 135 sanayi sitesinde bulunan 63 bin 649 adet işyerinin toplam maliyeti 19 milyar 718 milyon TL. Yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin ve sanayi işletmelerinin yerleşim alanı dışına taşınması için taşınma masrafl arı kredi ile desteklenecek. Bu kapsamda sanayi sitesi yapı kooperatifl erince, il özel idarelerince, büyükşehir belediyelerince veya belediyelerce yapılacak sanayi sitelerinin idari ve sosyal tesis binaları, arsa bedelleri, mülkiyetin edinilmesi masrafl arı ile altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamına kadar olan kısmının mimarlık ve mühendislik hizmetleri dahil kredi ile desteklenmesi hususları bakanlığın görevleri arasına dahil ediliyor.

İlk etapta 8 sanayi sitesi taşınacak

Ortalama büyüklükleri 100 metrekare olan işyerlerinin 300 metrekare işyerlerine taşınacağını ifade eden Özlü, 2017 yılında taşınma işlemlerine ilk etapta 8 sanayi sitesi ile başlanacağını bildirdi. Özlü, bu taşınma maliyetlerinin yaklaşık 3 milyar TL olduğunu açıkladı. İlk etapta 8 sanayi sitesi Isparta, Malatya, Düzce. Rize, Konya, Uşak, Elazığ ve Samsun'dan taşınacak.

Yüksek parsel fiyatlarına düzenleme geliyor

Bakan Özlü, bazı OSB’lerde sanayi parseli birim fiyatının yüksekliğinden kaynaklı girişimcilerin yatırımlarını gerçekleştiremediğini ve bu kapsamda yüksek maliyetli arsa bedellerine bir üst limit getirileceğini açıkladı. OSB’lerde maliyetlere en fazla yüzde 25 kar konulup satış yapılacağını anlatan Bakan Özlü, “Burada üst limit getiriyoruz. Yatırımcılar tapularını teminat olarak gösterebilecekler. Yatırım yapılmayan parsellerin üretime kazandırılmasını amaçlıyoruz. Üretim yapılmayanları geri alacağız ve başka girişimciye vereceğiz” dedi. Faaliyete geçmeyen sanayi parselinin 200’den fazla olduğunu belirten Özlü, 3 yıldan fazla yatırım yapılmamış ise bu parsellerin geri alınacağını söyledi.

Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu kuruluyor

Zeytincilik faaliyetleri ile sanayi yatırım alanlarının çakışması durumunda kararı Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu'nun vereceğini açıklayan Özlü, “OSB’lerde arıtma tesisini zorunlu tutuyoruz. Çevre Bakanlığı filtreleme konusunda baca gazları konusunda çok duyarlı. Hangi alanda oluşturulabilir oluşturulamaz buna bağımsız olarak karar verecek kurul. Gelişi güzel sanayi bölgesi kuruluyor iddialarına da bu şekilde son vereceğiz” dedi. İzin verme yetkisinin, Tarım Bakanlığı’nda olacağını kaydeden Özlü, “Kurul, Tarım Bakanlığı İl Müdürlüğü, Çevre İl Müdürlüğü, Sanayi Bakanlığı il Müdürlüğü, Orman Su İşleri, Maliye Bakanlığı temsilcisi, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, ziraat fakültesi ve firaat odalarından oluşacak. Toplam dokuz üye olacak” diye konuştu. Birinci sınıf tarım arazilerine sanayi parseli ve endüstri bölgesi kurmaktan yana olmadığını da aktaran Özlü, “Böyle bir talep gelirse benden döner” diye konuştu.

OSB’lere GYO kurma hakkı getiriliyor

OSB’lere gayrimenkul yatırım ortaklıkları( GYO) kurma hakkı getirildiğini de ifade eden Özlü, “Sanayi parseli almak istemeyebilir sanayicimiz. Bunu yapmak isteyen sanayicilerimiz ise GYD şirketi kuracaklar ve kiralama yapabilecekler. Sanayicimizi mülk edinme ve sanayi parseli alma zorunluluğundan kurtarıyoruz. Kısmen ve bedelsiz arazi tahsisine başlıyoruz. Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmesini istiyoruz” dedi.

Doğalgaz dağıtım lisans kapsamı içerisinde yer alan OSB’lerin talebi halinde doğalgaz altyapı ihtiyaçları lisans sahibi dağıtım şirketleri tarafından karşılanacak. Ayrıca, 300 OSB’nin sadece 8 tanesinde demiryolu bağlantısı olduğunu belirten Özlü, diğerlerine de bağlanması için çaba göstereceklerini söyledi.

Yurtdışında OSB kurma imkanı getirildi

Islah OSB uygulamasına tekrar başlandığını da açıklayan Bakan Özlü, yurtdışında OSB kurma imkanı getirdiklerini söyledi. Bu konuda Bakanlar Kurulu’ndan yetki aldıklarını belirten Özlü, “Başarılı uygulama gösteren OSB’ler yurtdışında da OSB kurabilecekler” dedi.

Özlü, OSB, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için uygun sanayi alanları belirlemek ve bu alanlardan uygun görülenlerin altyapısını yapmak için bakanlık olarak yetki aldıklarını belirtti.

Paket kapsamında bilimsel araştırma projelerinde çalışan öğrencilerin burs imkanları attırılıyor. Üniversitelerde sanayiye yönelik araştırma yapanların ve yenilikçi projelerin desteklenmesi adına, YÖK izniyle Teknoloji Transfer Ofisi kurulacak, yurtdışında araştırma yapmak isteyen çalışanlara ücretli araştırma izni verilecek ve doktora sonrası araştırmacıların istihdam edilmesinin önü açılacak. Yükseköğretim kalite, danışma ve koordinasyon kurulları kurulacak. Nitelikli iş gücü istihdamını arttırma hedefi doğrultursunda, üniversitelerin fen bilimleri ile mühendislik bilimlerinde okuyan öğrenciler eğitimlerinin en az bir yarı yılını işyerlerinde yapacaklar. OSB içindeki meslek yüksek okullarında okuyan her bir öğrenci için eğitim desteği verilecek ve OSB içinde yapılacak endüstri meslek lisesi binaları için kredi ayrılacak.

Yerli üretim destekleri artıyor

Yapım işleri sanayi işbirliği uygulamaları (SİP) kapsamına alınıyor. Yerli üreticiye %15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu hale getiriliyor. Yapım işlerinde yerli ürünlerin kullanılması şartıyla yerli üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Enerji verimsiz ürünlerin denetlenmesi ve uygunsuzluk durumunda idari yaptırımlar uygulanması planlanıyor. Bu kapsamda bir buzdolabının A plus enerji verimliliği iddiası ile satışı sonrası ürün denetlenecek ve verimlilik iddiası doğru çıkmaz ise para cezasından ürünün toplatılmasına kadar ceza uygulanabilecek.

Hafta sonu çalışma izni kaldırılıyor

Sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden, hafta sonu çalışma ruhsatı almalarının zorunlu olmasının sanayici açısından ek mali yük getirdiği gerekçesiyle hafta sonu çalışma için belediyelerden artık izin almak zorunda kalınmayacağını açıklayan Bakan Özlü, bu düzenlemeyle, 233 milyon TL’nin sanayicinin cebinde kalacağını aktardu. İlgili kanunun uygulama alanı sanayi işletmeleri haricinde uygulanmayacak.

Planlı sanayi alanları için ot bedeli kaldırılıyor

Yeni reform paketiyle, Bakanlığın talebi üzerinde endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve taşınacak sanayi siteleri için ihtiyaç duyulan alanların vasıf değişikliğinin yapılması ve bu değişiklik için ot bedeli ödenmemesi kararlaştırıldı.

Sanayi sicili almış her sanayici için emlak vergisi kaldırılıyor

Endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve sanayi sitelerinde yer alan binalar emlak vergisinden muaf tutulacak. Bu düzenlemeyle OSB’ler için yıllık mali etki miktarı 360 milyon lirayı geçerken, sanayi siteleri için bu tutar 127 milyon lira olacak. Büyük yatırımlar için sanayici tarafından yönetilecek alanlar kapsamında Endüstri Bölgeleri Kanunu'na göre kurulan ve işletilen, mevcut en iyi teknikleri kullanan endüstri bölgelerinin kıyılarda kurulabilmesine imkan tanınıyor. Özlü, arazi şartlarının uygun olmadığı yerlerde denizlerin doldurularak ada kurulmasının önünü açtıklarını belirtti.

OSBÜK güçleniyor

OSBÜK’e özel hukuk tüzel kişiliği verilerek kurumsal yapısının güçlendirileceğini de belirten Sanayi Bakanı Özlü, “Sicil alan OSB’lerin OSBÜK’e üye olması zorunluluğunu getiriyoruz. OSBÜK, özel hukuk tüzel kişiliği olarak tanımlanmış, organları belirlenmiş, teşkilat şeması ve kadrosunun bakanlık onayı ile oluşacağı ve genel sekreterinin, OSBÜK Genel Kurulu tarafından bakanlığın uygun görüşü alınarak atanacağı düzenlendi. Ayrıca, tüzel kişilik kazanan tüm OSB’lerin, OSBÜK’e üyeliği ve belirlenen aidatı ödemeleri zorunlu tutuldu” diye konuştu.

Sanayici, mevzuatın bir an önce hazırlanmasını bekliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün açıkladığı Üretim Reform Paketi sanayicileri sevindirdi, ancak üreticiler bir an önce teşviklerin mevzuatının hazırlanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Yeni paketi değerlendiren İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, reformların ana hatlarıyla daha önceden olması gereken, sanayicilerin uzun süredir beklediği destekler olduğunu söyledi. Tanrıverdi, paketin üreticiler için çok faydalı olmakla beraber daha geniş çaplı çözümlere de ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat da, üretim reformlarında yer alan desteklerin uzun süredir sanayiciler tarafından dile getirilen sorunlara çözüm getirmeye yönelik olmasının sevindirici olduğunu kaydetti. Sanayinin mevcut koşullarda sürdürülebilirliğini yitirmeye başlamasından dolayı pek çok üreticinin hizmet sektörüne kaydığını hatırlatan Fayat, "Üreticilerin yeniden sanayiye dönmesi için bu paket çok olumlu katkı yapacak. Ancak önemli olan bu teşviklerin hazırlanması kadar mevzuatların da bir an önce hazırlanması. Çünkü daha önce de birçok teşvik açıklandı, ancak mevzuatlarının hazırlanmasında çok geç kalındı. Ya da hala mevzuatı hazır olmayan teşvikler var.

Dolayısıyla sanayiciler olarak beklentimiz mevzuatların hazırlanmasında geç kalınmaması" ifadelerini kullandı. Paketin rekabet şartlarını iyileştireceğini belirten İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eren de buna karşın yatırımın olması için hukuk ve adalete olan güvenin tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Paketi genel olarak olumlu bulduğunu anlatan Eren, "Fakat yeterli değil. Bazı konulara daha yapıcı yaklaşılması lazım. Mesela, yerli ürüne yüzde 15 fiyat avantajı yanlış anlaşılıyor. Bizim istediğimiz avantaj değil, tercih edilmesi. Devletin yerli malı ürünleri gerçekten talep etmesi lazım. Beştepe'de, MİT binasında, TBMM'de ithal ısıtma kazanları kullanılıyor" dedi. Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ise Üretim Reformu Paketi'nin sanayiciler için çok önemli olduğunu vurgulayarak bir an önce düzenlemenin yasalaşmasını istedi.

Anahtar Kelimeler:

Yorumlar
Yorumlarınızı yazmak için tıklayın>>
Bu haber için henüz yorum yapılmamış.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
İktibas Yazarlar

İnsan Kaynakları
Şirket Kültürü
Kişisel Gelişim
Liderlik
İş Yönetimi
En Çok Okunanlar
En Çok Yorumlananlar
Künye | Bize Ulaşın | Gizlilik İlkeleri
Copyright ©2012 yonetimhaber.com | | info@yonetimhaber.com
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz © 2011-2012, Tüm Hakları Saklıdır.